Fiecare are un punct de prezență

Deasupra undelor sonore, deasupra undelor radio şi de tele- viziune există unde spirituale, frecvenţe speciale pe care lucrează Dumnezeu la mântuirea oamenilor.

Richard Wurmbrand povestea că, în anii petrecuţi în celula singuratică a închisorii, nu s-a considerat niciodată izolat de lumea din jur. El a ştiut să folosească timpul într-o lucrare intensă de rugăciune. S-a rugat pentru prieteni, pentru duşmani, pentru cei înălţaţi în dregătorii, pentru cei bolnavi, pentru cei nemântuiţi, ba chiar şi pentru cei… pentru care nu se roagă nimeni.

Este greu să opreşti un predicator să predice, chiar şi în acea cumplită celulă singuratică! Fratele Richard a căutat să-şi păstreze mintea sănătoasă şi să lucreze cu folos chiar şi de acolo. Ca să fie auzit de alţii, L-a rugat pur şi simplu pe Dumnezeu să preia cuvintele rostite de el acolo, în întunerecul izolării trupeşti, şi să le ducă la cei care au nevoie de astfel de mesaje. Peste mulţi ani, când povestea toate acestea în Canada, un om l-a luat deoparte şi i-a mărturisit că s-a întors la Domnul în condiţii ciudate, auzind nişte mesaje în mintea sa, când nu putea să doarmă noaptea. Canadianul a ţinut să i le spună şi Richard a tresărit auzind fragmente din conversaţiile şi chemările rostite de el altădată, în temniţa „cea mai de jos” a închisorii.

Astăzi, eu am ajuns un POP! Poate că unii dintre voi nu ştiţi despre ce vorbesc. Pe noua reţea de comunicare mondială numită Internet, fiecare abonat care intră „pe reţea” este un POP, adică un „Point of Presence”, un „punct de prezenţă”. Deschid computerul şi… pot să ajung oriunde în lume. Pot vizita orice alt POP şi pot comunica cu toţi cei conectaţi în această uriaşă reţea, asemănătoare unei pânze de păianjen. Cu mult înainte de inventarea Internetului, Dumnezeu avea însă aşa ceva. Oriunde sunt „doi sau trei” adunaţi laolaltă, ei se conectează „în Christos”, la realitatea spirituală a prezenţei şi lucrării Sale. Cuvintele lor, cântările lor, rugăciunile lor sunt preluate de această reţea a Trupului lui Christos răspândit în credincioşii din toată lumea, sunt înălţate apoi la tronul de har al domniei cereşti, amplificate şi retransmise ca să-şi împlinească lucrarea pe pământ. Ca să comunici prin Internet trebuie să existe doi sau trei POP. Ca să comunicăm în lumea spirituală trebuie să existe un minim de „doi sau trei” adunaţi „în Christos”. Asta înseamnă că nu ne putem aduna oricum ca să ne conectăm la lumea spirituală. Nu este totuna dacă stai spectator ca unul din mulţimea aceea uriaşă, dar ineficientă de pe stadion, sau dacă realizezi că eşti „în Christos” şi te cuplezi într-o atmosferă de rugăciune şi intensă participare duhovnicească!

Pastor,

Vițonescu Gabriel