Rom 7:24
image     Aici vrea să ne aducă Dumnezeu să ne scârbim de noi înşine şi să nu ne mai punem încrederea în înţelepciunea şi puterea noastră, sau în oameni, oricine ar fi ei, când este vorba de mântuire.                  Căci numai când ne rupem de toţi şi de toate, aflăm calea adevăratei mântuiri, îl aflăm pe Domnul Isus Mântuitorul.
„…am cutreierat cetatea, uliţele şi pieţele; – spunea fecioara din Cântarea Cântărilor – şi am căutat pe iubitul inimii mele…L-am căutat, dar nu L-am găsit! M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetăţii; şi i-am întrebat: „N-aţi văzut pe iubitul inimii mele?” Abia trecusem de ei şi am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat şi nu L-am mai lăsat” (Cânt. Cântărilor 3:2-4).
Atâta vreme cât ne mai punem încrederea în noi sau în oameni nu putem fi izbăviţi de sub puterea păcatului şi a rătăcirii, nu putem ajunge la viaţă, pace şi echilibru. „Doamne, n-am pe nimeni!” i-a răspuns slăbănogul Domnului Isus (Ioan 5:7). Şi aceasta a dorit Domnul Isus să nu-şi mai pună încrederea în nimeni, ci numai în El, pentru că El este Mântuitorul cel adevărat şi Atotputernic.
„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?…
Unii au căutat să scape de sub robia păcatului şi a trupului de moarte, supunând trupul la tot felul de chinuri şi cazne, ţinându-l în post îndelungat, culcându-l pe pământ, lăsându-l nespălat şi neîngrijit, dar n-au ajuns la pacea şi la bucuria mântuirii. Mereu, mereu se plângeau de mari ispite trupeşti, cu care-i chinuia diavolul.
Alţii au căutat să facă misiune printre păgâni, vestind Evanghelia, doar, doar vor ajunge la mântuire, dar în zadar. J. Wesley, la înapoierea din misiunea pe care a făcut-o printre băştinaşii din America, spunea: „M-am dus în America să convertesc pe indieni, dar cine mă va converti pe mine? Cine mă va elibera de această inimă rea şi necredincioasă?” Această recunoaştere l-a dus la Mântuitorul, care i-a dat mântuirea prin har, prin credinţă, şi l-a născut din nou. De la întâlnirea lui personală cu Domnul Isus, Wesley, ca om nou, a fost folosit cu adevărat în lucrarea Evangheliei, aducând mulţimi de oameni la Hristos.
„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”
Pare o întrebare fără răspuns. Aşa este în traducerea aceasta a Bibliei în uz. Însă în cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament, răspunsul este precis: Harul. Da, harul lui Dumnezeu poate izbăvi singur sufletul din starea de robie în care se află. Noul Testament tradus de dr. Ioan Bălan, episcop de Lugoj (Lugoj, 1938), redă versetul de mai sus astfel: „Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia? Darul lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru.”
Toate problemele noastre grele în legătură cu mântuirea sunt rezolvate în chip desăvârşit de harul lui Dumnezeu.
Tâlcuind acest verset, sf. Ioan Gură de Aur zice: „Hristos m-a salvat chiar fugind de Dânsul. Ai văzut cât de mare este superioritatea harului?”
Legea sau faptele oricărei legi sau orânduiri nu pot da mântuirea, ci ea este în întregime a lui Dumnezeu şi a harului Său. Omul n-are de făcut altceva decât s-o primească.
Fratele meu, dacă în lupta pe care o duci zilnic ca să trăieşti o viaţă mai curată şi mai sfântă, vezi că primeşti lovituri puternice din partea vrăjmaşului, care vrea să te întineze mereu, nu descuraja! Priveşte la Domnul Isus, la harul Său. El singur te poate ajuta ca să scapi din orice stare grea. Cu cât inima-i mai curăţată de păcat, cu atât mai bine ne dăm seama de orice murdărie care se lipeşte de ea. Pe o haină albă se vede mai bine o singură pată decât o sută de pete pe o haină murdară şi veche. Cu cât oamenii devin mai răi, cu atât mai puţină ruşine au şi cu cât devin mai curaţi, cu atât cugetul este mai sensibil la cea mai mică întinăciune.
Doamne Isuse, îţi mulţumesc, pentru că Tu m-ai mântuit, prin harul Tău şi Tu mă vei desăvârşi zi de zi, ca să mă feresc de tot ce este păcat şi rătăcire. Tu vei izbăvi deplin şi trupul meu de toate slăbiciunile lui, făcându-l un templu sfânt, în care să-Ţi placă să locuieşti! Amin!      Pastor, Vitonescu Gabriel
image