Lucrul de care se teme slujitorul cel mai mult în urma unei slujiri! DSC_0163
Matei 11:21
Păcatul nepăsării atârnă mai greu in cântarul lui Dumnezeu decât toate păcatele naturale ale firii omeneşti. Mai greu chiar decât şi idolatria. Tirul şi Sidonul erau cetăţi idolatre, dar n-ar fi rămas idolatre dacă ar fi avut ocazia auzirii adevărului mântuitor pe care micile localităţi palestiniene, Horazinul şi Betsaida, au avut-o. Deci Tirul şi Sidonul, aceste centre idolatre, nu se făceau vinovate de păcatul nepăsării.
Nepăsarea rupe puntea pe care trebuie să se apropie Dumnezeu de o inimă.
Domnul Isus mustră Betsaida, cetate de unde au ieşit cinci apostoli şi pe unde El cu picioarele Lui sfinte a trecut de nenumărate ori, unde puterile Lui minunate au fost văzute şi de cel mai mic copil prin minunile pe care le făcea des aici şi unde vocea Sa duioasă a chemat sufletele la mântuire cu atâta stăruinţă!
Inima oamenilor din Betsaida şi Horazin s-a întărit sub ploaia binecuvântată a Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum un ogor, de prea multă ploaie prinde o coajă care împiedecă pătrunderea apei înăuntru.
Poate că oamenii din Betsaida şi Horazîn nu se împotriveau pe faţă Domnului Isus (Evanghelia nu arată acest lucru), însă rămâneau nemişcaţi la chemările şi minunile Lui. Se prea obişnuiseră cu ele şi poate nu se considerau aşa de răi ca oamenii din alte cetăţi.
Primejdie mare pândeşte pe toţi cei care se prea obişnuiesc cu Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales pentru copiii ai căror părinţi sunt credincioşi. Aceşti copii sunt duşi la adunare, sunt îndopaţi cu lecturi biblice, cu poezii, cu cântări, cu istorioare, sunt obişnuiţi cu fraţi, cu un vocabular creştin, dar nu sunt pocăiţi şi nici gând nu au pentru aşa ceva. Ei se consideră buni.
Semnele pocăinţei trebuie să fie văzute de toţi: „sac şi cenuşă”, spune Domnul Isus despre Tir. Deci şi semne exterioare.
O viaţă de pocăinţă fără semne exterioare, fără o mărturisire publică, fără o schimbare a apucăturilor fireşti, nu-i cu putinţă.
Să luăm bine seama: Una din metodele de înşelare ale diavolului este aruncarea sufletelor in păcatul nepăsării. Betsaida şi Horazinul erau vinovate de acest păcat.
Pastor, Vitonescu Gabriel