„…dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea…” Isaia 40:31

Majoritatea oamenilor zilelor noastre par să aibă un telefon mobil crescut din ureche! Au învăţat să meargă pe banda de viteză, să asculte muzică, să vorbească la telefon, să facă afaceri – toate în acelaşi timp! Nimeni nu mai are timp să aştepte! Cu toate acestea, în privinţa vieţii noastre spirituale, aşteptarea tăcută în prezenţa lui Dumnezeu ne aduce mai multe beneficii decât orice altceva, lată câteva dintre ele:

a)  Putere, ia aminte: „… dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.” (Isaia 40:31) Te simţi secătuit de puteri? „Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ti inima, şi nădăjduieşte în Domnul!” (Psalmul 27:14)

b) Justificare. Eşti întristat pentru că ai fost înţeles greşit? Sau poate pentru că denigratorii tău sunt în floare? Ia aminte: „Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni ţara.” (Psalmul 37:8,9) Înveseleşte-te, ultimul capitol n-a fost încă scris! Iar când se va întâmpla acest lucru, noi vom fi învingătorii!

c)  Izbăvire. Te simţi înlănţuit de circumstanţe? Ia aminte: „îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit paşii.” (Psalmul 40:1,2) Relaxează-te. Începe să te încrezi mai mult în Dumnezeu. El te va izbăvi!

d)  Maturizare. Ai dori să fii mai matur? Ia aminte: „Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic.” (Iacov 1:4) Răbdarea este totul! Ea elimină îngrijorările, deoarece Dumnezeu este mai mare decât problema ta. Ea elimină dorinţele noastre lumeşti deoarece acestea sunt mult mai importante decât voia Sa.

Iată că a sosit momentul să începi să petreci mai mult timp în compania Lui!

          Pastor,

                   Vițonescu Gabriel

    image1.JPG