Alegerea unei persoane în funcția de primar al Orăștiei are un impact important în viața societății orăstiene în ansamblul ei dar și asupra vieţii noastre ca Biserică, având în vedere rolul activ al acestuia în administrația municipiului.
În acest context, al începerii campaniei electorale pentru alegeri locale, Biserica Harul dorește să facă în mod public câteva precizări.
Credincioșii atât din Orăstie cât și din Diaspora sunt îndemnați să aducă în fața lui Dumnezeu, prin rugăciune consacrată, subiectul alegerii din luna Iunie din mun. Orăștie .
Biserica își asumă responsabilitatea pe care o are în influențarea pozitivă a societății, în apărarea libertății religioase și de conștiință a tuturor oamenilor precum și în slujirea semenilor, menținându-și în același timp neutralitatea deplină din punct de vedere politic.
Din acest motiv, Biserica nu recomandă niciodată un anumit partid politic sau un anumit candidat.
Cu toate acestea, ea subliniază importanța alegerii unei persoane pe baza atitudinilor sale față de principiile creștine și a standardelor morale promovate, indiferent de familia politică a acesteia.
Respectând opțiunile politice ale fiecărui credincios în parte, Biserica Harul recomandă membrilor săi ca, în calitate de cetăţeni români, cu drepturi depline, dincolo de orice preferințe și interese personale, să susţină persoane care au dovedit sau fac dovada că înțeleg și acceptă pe deplin importanța următoarelor puncte:

– Garantarea libertății religioase și de conștiință;

– Neutralitatea faţă de orice credinţă religioasă și promovarea egalității tuturor cultelor în faţa legii şi a autorităţilor publice;

– Respectarea separării dintre Biserică și Stat;

– Atașamentul deplin față de valorile creștine în domeniul familiei, al vieții și al demnității umane.

În același timp, Biserica face un apel către candidați și către partidele politice care îi susțin pe aceștia, de a se distanța de tema polarizantă a apartenenței confesionale și de a se apropia mai mult de valorile biblice sau morale comune. Orăstia este patria tuturor cetățenilor ei, indiferent de apartenența religioasă.

Sugerarea unei legături între apartenența confesională și identitatea orăstiene este contraproductivă, eronată și produce tensiuni religioase inutile, bazate pe impulsuri fundamentaliste, nespecifice unui oraș modern si europen.

Credem că nevoile reale ale cetățenilor și situația generală a României oferă mult mai multe oportunități de teme importante care pot aduce atât pacea socială cât și bunăstarea cetățenilor ei, indiferent de etnie sau apartenența confesională a acestora.
Asigurăm orice candidat și reprezentant al municipiului nostru de întreaga noastră prețuire și de faptul că ne vom ruga pentru binele urbei noastre Orăstie și pentru conducătorii ei așa cum ne învață Biblia în Întâia Epistolă câtre Timotei, capitolul 2:
Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Cu deosebită considerație ,
Biserica Baptistă Harul din mun. Orăștie
Pastor Gabriel Vițonescu