FAMILII TINERE

CONFERINȚA FAMILIOR – REVIZUIREA PRIORITĂȚILOR ÎN FAMILIE
susținută de familia Bartoș Emil și Tatiana

Sesiunea I

Sesiunea II

Sesiunea III