Misiune

Misiune

Departamentul de MISIUNE din Biserica Creștină Baptistă Harul

Acest departament este condus de către un pastori, ei sunt responsabili pentru organizarea evanghelizărilor în biserica „Harul” şi în afara ei, cât și în bisericile filiale. Pastorul ales de biserică este responsabil de toate activitățile care se desfășoară în acest departament. Acesta reprezintă biserica „Harul” la întâlnirile județene, regionale si naționale, implicându-se din partea bisericii în lucrările comune. Formarea grupurilor de inițiativă, alegerea şi pregătirea consilierilor, organizarea campaniilor de evanghelizare în punctele de misiune ale bisericii precum și alte localități. Pastorul acestui departament ţine legătura cu toţi noii convertiți, organizează vizite la domiciliul acestora, îi contactează telefonic, organizează întâlniri separate cu ei la biserică.